Pereiti į pagrindinį turinį
PriedaiDydis
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka30 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo Klaipėdos Vydūno gimnazijoje tvarkos aprašas58.5 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka51 KB
Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas12.63 KB
Gabių vaikų ugdymo organizavimo ir vykdymo tvarka21.31 KB
2 procentų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas36 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 1 dalis416.54 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2 dalis375.79 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas37.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas10.35 KB
Klaipėdos Vydūno gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarka44.5 KB
Klaipėdos Vydūno gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka62 KB
Darbo apmokejimo sistema81.5 KB
Darbo tvarkos taisyklės326.5 KB
Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas675.5 KB
Socialines-pilietines veiklos organizavimo tvarkos aprasas56.5 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarka.doc43 KB
Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas111.5 KB
Įmokų už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant kultūrinio ir meninio ugdymo programą, ir pailgintą darbo dienos grupę Klaipėdos Vydūno gimnazijoje mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas36.5 KB
Fizinio ugdymo užsiėmimų organizavimo tvarka12.44 KB
Mobilliųjų įrenginių naudojimosi tvarka.doc29 KB