Pereiti į pagrindinį turinį

Komisijos ir darbo grupės


Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė:

Jolanta Purickienė

Nariai:

Roma Pociutė

Kastytis Bartusevičius

Ingrida Bertulienė

Lina Krutkevičienė

Ida Mitkevičienė

Alina Mėlynienė

Ramunė Vaičienė

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė

Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė rūpinasi įstaigos svetaine.

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Gintarė Vaserienė

Vytautas Radzevičius

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė

Zinaida Norvilienė

Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui.

Komisijos pirmininkė:

Ramunė Vaičienė

Nariai:

Inesa Aleksienė

Vaida Janavičienė

Živilė Gedgaudienė

Karolina Gracholskienė

Jūratė Kipurienė

Sandra Lukienė

Daiva Staišiūnienė

Stefanija Šakinienė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija konsultuoja mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja.

Komisijos pirmininkė:

Stefanija Šakinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Vida Bubliauskienė

Alvida Barasienė

Vilma Gvozdevienė

Jolanta Purickienė

Aida Norvilienė

Džilda Žilinskienė

Inventorizacijos komisija atlieka mokyklos turto inventorizaciją.

Komisijos pirmininkė:

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Ilona Ivanauskienė

Ramunė Vaičienė

Aloyzas Meižys

Įvaizdžio formavimo ir strategijos darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, direktorius

Nariai:

Ingrida Bertulienė

Živilė Gedgaudienė

Vilma Gvozdevienė

Daiva Imbrasienė

Vaida Janavičienė

Ona Malinauskienė

Vaiva Pabrėžienė

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė

Mokinių skatinimo organizavimo darbo grupė rūpinasi mokinių skatinimo klausimais.

Grupės pirmininkė:

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Roma Pociutė

Elona Ramonienė

Vilma Gvozdevienė

Ingrida Bertulienė

Kristina Mickevičienė

Birutė Totilienė

Ugdymo karjerai darbo grupė teikia informaciją mokiniams reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, mokymo programas. Organizuoja susitikimus su įvairių aukštųjų mokyklų atstovais. Darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis darbuotojų interesus. Padeda pažinti individualias savybes, nuostatas, gebėjimus, juos įvertinti atsižvelgus į karjeros galimybes ir reikalavimus.

Grupės pirmininkė:

Ramunė Vaičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Vaida Janavičienė

Karolina Gracholskienė

Živilė Gedgaudienė

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga   Darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis darbuotojų interesus. 

Pirmininkė L. Bručkienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nariai:

J.Purickienė,

J.Dirginčienė, 

 D.Imbrasienė, 

L.Krutkevičienė,

 I.Šileikienė, 

A.Žvinklytė-Rimšienė.

Korupcijos prevencijos komisija

Pirmininkė:

Živilė Gedgaudienė

Nariai:

Diana Samienė

Inesa Aleksienė

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Stefanija Šakinienė

Algimantas Staišiūnas

Živilė Gedgaudienė

Zinaida Norvilienė

Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Stefanija Šakinienė

Algimantas Staišiūnas

Ramunė Vaičienė

Zinaida Norvilienė

Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Stefanija Šakinienė

Ramunė Vaičienė

Veiklos įsivertinimo darbo grupė atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Inesa Aleksienė

Ingrida Bertulienė

Lilija Bručkienė

Živilė Gedgaudienė

Vaida Janavičienė

Roma Pociutė

Elona Ramonienė

Marina Sidiuk-Elliston

Irina Šileikienė

Ramunė Vaičienė