Pereiti į pagrindinį turinį

Raimondo Katino Choro dirigentų seminaras - praktikumas

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

2020 m. vasario 8 d.

Lietuvos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dirigavimo mokytojo, mergaičių ir merginų choro "Viva Voce" vadovo bei  Lietuvos Dainų švenčių meno vadovo, dirigento

R a i m o n d o  K a t i n o

Choro dirigentų seminaras - praktikumas

10.00 - 13.00 210 klasė

Praktinis darbas su Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos chorinio dirigavimo skyriaus moksleiviais. Programoje: J. Naujalio, S. Šimkaus, M. K. Čiurlionio,  Z. Bružaitės, A. Rosewig, R. Dubros kūriniai.

13.00 - 14.00 pietų pertrauka.

14.00 - 17.00  konservatorijos salė

  Pranešimas ,,2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės repertuaro atlikimo aktualijos ir ypatumai", M. K. Čiurlionio kantata ,,De Profundis“ - praktinis darbas su chorais.

       Dalyvauja: Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė, chormeisteris Marius Lingvenis, koncertmeisterė Živilė Čapienė ir Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunimo  mišrus choras, vadovė Ingrida Bertulienė, chormeisterė Vaiva Šaulienė,  koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas