Pereiti į pagrindinį turinį

OLWEUS patyčių prevencijos programa

OlweusNuo 2008 metų rugsėjo 1 dienos mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus pogramoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%; pagerėjo tvarka klasėse ir išryškėjo pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu. OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OPPP (Olweus patyčių prevencinė programa) reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn.

OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:Olweus sertifikatas

  1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija - atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Siekiant šio tikslo mokykloje jau yra:

• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).

Mokyklos instruktorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Meškinienė.
Mokyklos koordinatorė – socialinė pedagogė Ramunė Vaičienė.
MSG lyderiai: Alvida Barasienė ir Daiva Staišiūnienė, Nadžima Bartusevičienė ir Indrė Kastravickienė, Vaida Janavičienė ir Roma Pociutė, Vilma Gvozdevienė ir Vilija Šatkauskienė.

OLWEUS programos sėkmę lemia mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai ir kiti darbuotojai, kurie:

• kas antrą savaitę susitinka ir 90 min. mokosi, analizuoja patyčių problemas, teikia konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais;
• stebi mokinius klasėje ir už jos ribų; • aktyviai reaguoja į netinkamą mokinių elgesį;
• individualiai bendrauja su patyčiose dalyvaujančiais moksleiviais, susitinka su tėvais;
• kartą per savaitę mokykloje vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.

Mokiniams skelbiama pagrindinė OLWEUS patyčių prevencijos programos žinia – „Mūsų mokykloje nesityčiojama“.

Prieš patyčias nukreiptos klasės taisyklės:

• Mes nesityčiosime iš kitų.
• Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
• Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
• Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

PriedaiDydis
Olweus.doc13 KB
Olweus 2.doc13.5 KB
svetainei2.doc12.5 KB
informacija tėvams.pdf130.69 KB
Opkus.doc14 KB
kokybės planas.doc28 KB
2012-2013 m. m.doc11.5 KB