Pereiti į pagrindinį turinį

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS 2018-2019 M.M.

1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku:

-        į 1 klases ir I gimnazines klases - nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

-       į 2 – 10 klases ir II – IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymai teikiami asmeniškai ar registruotu laišku iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos:

http://www.vyduno.lt/node/488

Asmeniškai teikiami prašymai įregistruojami pateikimo metu. Registruotu laišku pateikti prašymai įregistruojami per vieną darbo dieną, bet ne anksčiau kaip 2018-02-19 į 1, I gimnazines klases bei ne anksčiau kaip 2018-02-21 į2–10, II–IV gimnazines klases.

Prašymus už vaikus iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus.

Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų pavadinimus.

Raštinės darbo laikas: I–V nuo 8.00–16.00 val.

Priėmimas į gimnaziją vykdomas pagal motyvacijos vertinimo rezultatus.

Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės.

 

2. Pagrindinis priėmimas vykdomas gegužės 1-20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai)

 Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

 

3 . Pagrindinio priėmimo metu:

3.1. Pirmiausia priimami:

1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, pagal prašymų įregistravimo datas;

2) vykdomas motyvacijos vertinimas

3.2. Vėliau priimami asmenys, kuriems suteikta pirmumo teisė:

1) našlaičiai;

2) vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje.

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

 

5. Priėmimo dokumentai:

–      prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);

–      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

–      pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);

–      specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

–      įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

 Papildoma informacija telefonu: 846 41 10 05

PriedaiDydis
Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos147.5 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas110.5 KB