Pereiti į pagrindinį turinį

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJĄ

1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku nuo sausio 4 d.

Prašymus galima pildyti gimnazijos raštinėje arba iš anksto atsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos. Prašymai įregistruojami raštinėje pateikimo metu (registruotu laišku gauti prašymai – bendra gimnazijos dokumentų valdymo tvarka).

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

2. Pagrindinis priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas gegužės 1–20 d. Nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai.

Pagrindinis priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą vykdomas birželio 10–25 d. Nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai.

3. Į gimnaziją priimami mokiniai įvertinus mokinių socialinių, pažintinių, dailės, muzikos ir teatro gebėjimų patikrinimo rezultatus, gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka.

4. Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės. Kitų savivaldybių teritorijų mokiniai gali būti priimti, jei jų įvertinimai patikrinimo metu atitinka bendruosius ir specialiuosius gebėjimus ir yra laisvų mokymosi vietų.

5. Priėmimo dokumentai:

–      prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);

–      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

–      įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

 6. Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai informuoja raštinės vedėja Regina Aglinieks, tel. (8 46) 41 10 05.

 PRIDEDAMA:

Prašymo mokytis forma 7-14 m. mokiniui

Prašymo mokytis forma 14-18 (19) m. mokiniui

Prašymo tęsti mokymąsi 5 klasėje forma

Prašymo tęsti mokymąsi I ir III gimnazijos klasėse forma


Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos