Pereiti į pagrindinį turinį

Erasmus+ projektas mokytojų kompetencijai gilinti

Vydūno gimnazija, siekdama tobulinti ugdymo procesą, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  įgyvendina Erasmus+ projektą “Mokytojų kompetencijos tarpdalykinei integracijai pradinėse klasėse”. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektu siekiama stiprinti tiksliųjų ir gamtamokslių dalykų pozicijas gimnazijoje remiantis STEAM koncepcija bei gilinti tarpdalykinę integraciją. Įgyvendinant projektą dėmesys bus telkiamas į pedagogų kvalifikaciją  tarptautiniuose mokymuose, kurie bus finansuojami Europos sąjungos lėšomis. Keturios mokytojų komandos po 2 asmenis vyks į kursus skirtingose EU valstybėse. Kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvaus mūsų gimnazijos pedagogai:

“STE[A]M in classroom - Multiple intelligences - Microlearning - Gamification - CLIL - Flipping classrooms” (Graikija, lapkričio mėn.).

“Entrepreneurship education at school: creative and effective methods and tools” (Italija, sausio mėn.).

“Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools” (Olandija, balandžio mėn.).

“STEAM education and entrepreneurship” (Ispanija, gegužės mėn.).

Įgyta patirtimi pedagogai dalinsis su mokyklos bendruomene, organizuodami Nacionalinę konferenciją orientuotą į STEAM ir patyriminio mokymo patirtis bei jų taikymo Lietuvoje specifiką. Dalindamiesi gerąja patirtimi ir telkdami kolegas inovacijoms ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu, mokytojai inicijuos ir vykdys projektą eTwinning platformoje “Learning with STEAM”.